Üyelik Formu

Ad - Soyadı :

Cinsiyeti : KadınErkek

TC Kimlik No :

Uyruğu :

Sicil No :

Anne Adı :

Baba Adı :

Doğum Yeri İl :

Doğum Yeri İlçe :

Doğum Tarihi :

Eğitim Durumu :

Mesleği :

Ev Adresi

İş Adresi (Bölge Müdürlüğü):

Gümrük Müdürlüğü:

İş Telefonu:

GSM:

E-Mail:

Maaşın Yattığı Banka:

Hesap No (IBAN No):Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Derneğiniz tüzüğünü inceledim. Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak istiyorum. Kimliğimi belirten, yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu, dernek üyeliği için Dernekler Kanununda öngörülen şartları taşıdığımı, aylık 20 TL (Yirmi TL) aidat ödemeyi ve bu beyanımın doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederim.