Yönetmelikler

23 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29633 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Şubat 2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazete’de ( bakınız ) yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile Giriş ve Çıkış Konteyner Kayıt

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin yayımlandı. Akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) antrepolardaki tanklara alınmasından önce ve yurt dışına transit edileceklerin tanklardan çıkışında sayaçla ölçüm yapılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının