Tebliğler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi’nin, aralarında gıda konsantreleri, meyve püresi ve ham palm yağının da bulunduğu çeşitli ürünler için yeni sınıflandırma kararlarını bir tebliğ ile duyurdu. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla

4 Mart 2016 Tarihli ve 29643 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)” 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/1) Kapsam MADDE 1 – (1)