Kanunlar

Kanun No. 3218  R. Gazete No. 18785 Kabulü: 6.6.1985 R.G. Tarihi: 15.6.1985 Kanun No. 3218  R. Gazete No. 18785 Kabulü: 6.6.1985 R.G. Tarihi: 15.6.1985 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kanun No. 5607 Kabul – Tarihi : 21/3/2007 Yürürlük ve Yayım: 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı R.G. Görüntülemek için tıklayın.

Gümrük Kanunu

4458 Sayılı Gümrük Kanunu (5911 Sayılı Kanunla Değişiklikler Yapılmıştır) Kabul Tarihi: 27.10.1999 – Yürürlük Tarihi 05.02.2000 5911 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Yürürlük Tarihi: 07.10.2009 Yayımlandığı R.G. 04.11.1999 tarihli, 23866 sayılı Görüntülemek için tıklayın.

5073 GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN (1) (2) Kanun Numarası : 474 Kabul Tarihi : 14/5/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/5/1964 Sayı : 11711 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2261 Görüntülemek