Mevzuat

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi’nin, aralarında gıda konsantreleri, meyve püresi ve ham palm yağının da bulunduğu çeşitli ürünler için yeni sınıflandırma kararlarını bir tebliğ ile duyurdu. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla

4 Mart 2016 Tarihli ve 29643 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)” 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/1) Kapsam MADDE 1 – (1)

Kanun No. 3218  R. Gazete No. 18785 Kabulü: 6.6.1985 R.G. Tarihi: 15.6.1985 Kanun No. 3218  R. Gazete No. 18785 Kabulü: 6.6.1985 R.G. Tarihi: 15.6.1985 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kanun No. 5607 Kabul – Tarihi : 21/3/2007 Yürürlük ve Yayım: 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı R.G. Görüntülemek için tıklayın.

Gümrük Kanunu

4458 Sayılı Gümrük Kanunu (5911 Sayılı Kanunla Değişiklikler Yapılmıştır) Kabul Tarihi: 27.10.1999 – Yürürlük Tarihi 05.02.2000 5911 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Yürürlük Tarihi: 07.10.2009 Yayımlandığı R.G. 04.11.1999 tarihli, 23866 sayılı Görüntülemek için tıklayın.

5073 GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN (1) (2) Kanun Numarası : 474 Kabul Tarihi : 14/5/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/5/1964 Sayı : 11711 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2261 Görüntülemek

23 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29633 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Şubat 2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazete’de ( bakınız ) yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile Giriş ve Çıkış Konteyner Kayıt