Başkanımızdan Mesaj

Unutmayalım ki birlik olmadan,
dirlik olmaz.

Değerli meslektaşlarım oldukça genç bir yönetim olarak karşınızdayız. Dernek olarak yeni bir yapılanmaya gitmiş bulunmaktayız. Gençliğimizin enerjisi ile üstatlarımızın tecrübelerini bir araya getirmek gayemizdir. Temsilcilik sistemini ve komitelerimizi hayata geçirmeye çalışmaktayız. Bu yapılanmalarımıza sizlerden destek bekliyorum. Unutmayalım ki birlik olmadan, dirlik olmaz.

Daha önce ne kadar olumsuzluklar, sorunlar yaşınmışsa yaşandı ve hepsi geride kaldı. Gelin birlik olalım, diri olalım, iri olalım ve dimdik duralım, Sivil toplum kuruluşları bilindiği üzere güçlerini üyelerinden alırlar. Bir STK’nın ilgili olduğu alandaki kişi sayısı ve bu STK’ya üye sayısı, 0 STK’nın gücünü, etki alanını da yakından belirler.

Ben ve yönetimim kimseye 15 yılda birçok üstadımızın, büyüğümüzün gecesini gündüzüne katarak uğraştığı, bunca hayat ve iş tecrübesine rağmen bir türlü ulaşamadığı şeyleri vadetmiyoruz. Ama bu olumsuz tablo yüzünden de pes ettiğimizi de söylemiyoruz.

Hedefimiz, öncelikle tüm muayene memurlarını bu çatı altında toplamak. Eğer bir çözüm olacaksa bu çatı altında olacağına inanmaktayız. Bu sebeple ki ilk olarak kendi içimizde bir birlik
oluşturmak ve daha sonra omuz omuza bir şeyler yapmak gerekir. Artık burada ben kelimesi olmadan sadece biz kelimesini kullanma vakti çoktan geldi de geçiyor bile.

Hedeflerimiz ve amaçlarımız, tabii olarak derneğimizin adı üstünde ve kuruluş doğası gereği mensuplarının haklarının istenilen düzeye çıkartılması içindir. Fakat şu da unutulmasın ki; Gümrük Muayene Memurları Derneği dün olduğu gibi bugünde öncelikle devleti, milleti, kurumu baz alır ve daha sonra “Muayene Memurluğu” mesleğinin menfaatleri için çaba gösterir. Bu kapsamda gerek yurt içi gerekse de yurt dışı çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Yönetimimizin her zaman için öncelikle ülkesine hizmet eden bu gaye içinde olduğunu hatırlatarak, Türkiye’de “muayene memurluğu” mesleğinin de hak ettiği yere kavuşacağına olan inancımı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Saygılarımla.

Hakan Ülker Kimdir?