6. KOMİTE: SOSYAL İLİŞKİLER

Amaç: Gümrük Muayene Memurlarının birlikteliğinin sağlanmasıdır.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesinin Başkanlığında,  Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite Gümrük Muayene memurlarının birlikte hareket etmesi için her türlü çalışmayı yapar. Yılda en az 1 er kez bölge müdürlüğünün bulunduğu illerde birliktelik yemeği düzenler bölge müdürlükleri gümrük müdürlükleri ziyaretlerinde bulunur.