5. KOMİTE: İNTERNET

Amaç: Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin tanıtımı amacıyla İnterneti kullanarak farkındalık çalışmaları yapmak.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesin Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite, Dernek web sitesinin aktif hale getirilmesi, sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmaları yapılması ve muayene memurları arasında iletişim sağlanması amacıyla çalışmalar yapacaktır.