4. KOMİTE: BASIN-YAYIN

Amaç: Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin tanıtımı amacıyla basın-yayın organlarını kullanarak farkındalık çalışma yapmak.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesin Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Gönüllü Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite, Derneğin yayın organı olan Divan dergisinin içeriğinin geliştirilmesi çalışmalarında bulunacak ve mesleğin tanıtımı açısından görsel ve basılı medyada her türlü çalışmada yetkili olacaktır. Ayrıca söz konusu komite mesleğin tanıtımı açısından kısa film şeklinde tanıtım videosu hazırlama çalışmalarında bulunacaktır.