3. KOMİTE: HUKUK İŞLERİ

Amaç: Gümrük Muayene Memurlarını ilgilendiren bütün davalara müdahil olmak, Bakanlığımızca hazırlanacak mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak, Mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkları Bakanlığa iletmek.

Görev: 1 Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü temsilcileri ve Hukuk Fakültesi Mezunu Muayene Memurları tarafından oluşturulacak komite Gümrük Muayene Memurlarını ilgilendiren bütün davalara müdahil olmak, Bakanlığımızca hazırlanacak mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak, Mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkları Bakanlığa iletmek adına her türlü çalışmayı yapmak. Söz konusu komite görev ve amacına ulaşmak için yönetim kurulundan profesyonel yardım talebinde bulunabilir.