2. KOMİTE: KARİYER MESLEK

Amaç: Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin kariyer meslek olmasını sağlamak

Görev: Dernek Başkanının Başkanlığında, 1 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Bölge Müdürlüğü Temsilcisi, 1 Gümrük Müdürlüğü Temsilcisi, 2 Onursal Üyenin katılımıyla oluşturulacaktır. Gümrük Muayene Memurları Derneğine Başkanlık yapmış tüm Muayene Memurları bu komitenin doğal üyesi sayılacaktır. Söz konusu komitenin ana hedefi yeniden gündeme geleceği düşünülen teşkilat kanunu çalışmalarında aktif rol alarak mesleğimizi kariyer meslek haline getirmek ve müşavirlik hakkımızın geleceği hakkında çalışmalar yapmaktır.